Tip van de week:

Werf binnen 10 seconden je eigen fanatieke coach:

Vind jij dat je een betere partner,ouder, collega, geliefde zou kunnen zijn? Wat zou je daarvoor nog moeten doen of laten? Heb je bovenstaande vraag wel eens gesteld aan diegene hierbij betrokken is? Ik weet zeker dat je verrassende antwoorden krijgt en dat je er direct een fanatieke coach bij hebt.

Onderstaande manier geeft je een goede ingang om de mening van je partner, collega, kind(eren), enzovoort te polsen. Je stelt ze 2 vragen:

  • Wat vind je van mij als .....(vul je rol in bijvoorbeeld papa, partner, projectleider) op een schaal van 1-10, waarbij 1 = werk aan de winkel en 10 = de allerbeste. (Bij kleinere kinderen kun je andere begrippen gebruiken als super – goed – mwah – slecht).
  • Als het antwoord niet ‘10’ of ‘super’ is, stel je vraag 2:

  • Wat kan ik doen om een 10 te worden?


Ik weet zeker dat je goede en bruikbare tips gaat krijgen. Ook zullen er tips komen die je niet kunt of niet wilt gebruiken. Geef dan aan waarom je dat niet doet.

Oefening: pas vandaag de 1-10 methode toe om bij mensen in je omgeving te achterhalen wat jij kunt doen om een beter te worden. Kies 1 aandachtspunt uit en maak daar afspraken over. Neem komende 7 dagen bewust de tijd om deze afspraak na te komen. Ga na deze week na wat dit jou en de ander oplevert. Wellicht ervaar je meer rust, meer verbinding, meer plezier, meer………

Hiermee maak je de betrokken persoon tot een fanatieke coach. Let maar eens op hoe fanatiek hij/zij jou zal herinneren om je aan de afspraak te houden. Succes gegarandeerd.

Werf je eigen fanatieke coach

Meer tips